Hva ønsker vi å ta vare på?
Arkitekturen

Arkitekturen:


Vi er bevisste ifht å bevare den arkitektoniske fremtoningen. Blant de kulturmiljøene i Karmsundgata som Haugesund kommune vurderer som viktigst å ivareta, er blant annet vårt hotellbygg.

Unikheten

Unikheten:


Vi vektlegger å lage fasiliteter som gir tilleggsverdier for våre målgrupper, samt at de tilfredsstiller funksjonalitet ifht dagens krav.

Sollyset

Sollyset:


Denne tomten har et fantastisk sollys som vi ønsker å ivareta. På våre felles ute-oppholdsareal, viser målinger vi har gjort i mars måned, et snitt fra 63% til opptil 88% sollys.

Kvalitetsstempelet

Kvalitetsstempelet:


Henderson familen er opptatt av kvalitet i sitt materialvalg. Dette skal vi fortsette å ha som en del av vårt varemerke.

Kulturen

Kulturen:


Vi ønsker å ta vare på kulturen som dette bygget, eierne, våre ansatte, våre gjester og ikke minst våre naboer har skapt gjennom alle disse årene.

Nytenkningen

Nytenkningen:


Samtidig tenker vi nytt ifht morgendagens behov. Det har Henderson familien gjort med mange av sine forretningsmodeller. En del ”ristet på hodet” da Fru Henderson på 80-tallet ville åpne flyplasshotell. Park Inn, Haugesund Airport er i dag et topp moderne forretningshotell og et ”landemerke” ved Flyplassveien – så vel for Karmøybuen som for Haugalendingen.

Norsk bokmål