TOURING PARK

T E R R A S S E 

Kontakt oss:


Vi ser at flere er opptatt av delingsøkonomi og muligheter for lett tilgjengelige tjenester. Vi har tenkt på tvers av bransjer og valgt målgrupper som har mange felles tilleggsverdier. Det kan vi få til i et samspill mellom hotellvirksomheten, lettstelte boliger der eierne kan bruke hotellets fasiliteter og tjenester og noe sentral næringsvirksomhet i tilknytning til dette.


Vi legger til rette for ulike tilbud og møteplasser - sosiale soner med fokus på å skape et trivelig og imøtekommende miljø.

Norsk bokmål