EIERE
Ystadveien 1 AS er selskapsnavnet bak TOURING PARK TERRASSE. Utbygger er Knut Henderson. Utbygger eier også en rekke sentrale forretningseiendommer på Haugalandet. Disse leies ut til næringsvirksomhet, hovedsakelig forretninger og kontorer.HAUBO har gått inn som investor og deleier i boligdelen av prosjektet Touring Park Terrasse. Som boligbyggelag er HAUBO opptatt av å tilby et variert utvalg av leiligheter for sin medlemsmasse.


"Touring Park Terrasse er et prosjekt som ikke direkte konkurrerer med disse prosjektene. Dette er et særpreget prosjekt i Haugesund, med flott beliggenhet og mange typer leiligheter i punktblokker. I tillegg vil nærheten til hotellet og planlagte tjenester tilknyttet leilighets- og hotellprosjektet gjøre dette til et unikt prosjekt, sier HAUBO"

HAUBO og Henderson-gruppen har også etablert et eget vaktmesterselskap sammen. Dette selskapet yter vaktmestertjenester både for næringsbygg og boligselskap.


VAKTMESTER HAUBO & HENDERSONS
tilbyr blant annet en rekke

tjenester innen HMS, vedlikehold, teknisk støtte og annen tilrettelegging.


Kontakt oss for mer informasjon:

Norsk bokmål