Pressemelding HAUBO

PRESSEMELDING

«Prosjektet Touring Park Terrasse inneholder foruten rundt 66 leiligheter, også hotellet Radisson Blu Hotel, Haugesund og areal for handel, service og tjenesteyting. Fellesarealene utgjør en viktig del av konseptet. Det er lagt vekt på gode møteplasser for samspill mellom beboere og andre brukere både inne og ute. Prosjektet skal stimulere til opplevelsen av økt livskvalitet gjennom tilgang til fasiliteter og tjenester som gjør hverdagen enklere for beboerne. Prosjektet utvikles basert på reguleringsplanen for eiendommen, vedtatt 6. september 2017.

HAUBO har gått inn som investor og deleier i boligdelen av prosjektet Touring Park Terrasse. Som boligbyggelag er HAUBO opptatt av å tilby et variert utvalg av leiligheter for vår medlemsmasse.

Den siste tiden har HAUBO startet og planlegger bygging av leiligheter i Haugesund sentrum. I tillegg samarbeider vi med A. Utvik AS om bygging av sentrumsnære leiligheter i regi av A. Utvik AS, både rundt Stadion og på Hasseløy.

Touring Park Terrasse er et prosjekt som ikke direkte konkurrerer med disse prosjektene. Dette er et unikt prosjekt i Haugesund, med mange typer leiligheter i punktblokker. I tillegg vil nærheten til hotellet og planlagte tjenester tilknyttet leilighets- og hotellprosjektet gjøre dette til et unikt prosjekt.

Vi er glade for å få muligheten til å være med å realisere dette sammen med initiativtaker Knut Henderson, eier av Radisson Blu Hotel, Haugesund.

HAUBO og Henderson-gruppen har tidligere også etablert et eget vaktmesterselskap sammen. Dette selskapet yter vaktmestertjenester både for næringsbygg og boligselskap.»

Klikk her om du vil lese mer fra vår blogg
Norsk bokmål
  • Norsk bokmål
  • Engelsk