VÅRT TJENESTETILBUD

Velvære, kultur, aktivitet, trygghet og trivsel er helt sentrale og grunnleggende elementer vi ønsker å tilby for å dekke beboeres sosiale, fysiske og kulturelle behov.

Vi vil tilby et bredt spekter av tilleggstjenester som kjøpes individuelt og ut fra egne behov. Å være beboer i TOURING PARK TERRASSE skal gi følelse av velvære, trivsel og mestring. Leilighetssameiet vil kunne bruke hotellets tjenester som svømmebasseng, stuepiketjeneste, vaktmestertjeneste og støtte i nattevakter, for å nevne noe.

Skulle man ha behov for ekstra overnattingsplass når familie eller venner kommer langveisfra, kan man leie ett av våre hotellrom. Da har man hverandre i umiddelbar nærhet og kvaliteten på oppholdet styrkes for alle parter.

Ladestasjon for el.biler vil være en del av vårt tjenestekonsept. Vi vil også tilby utleie av biler og sykler. Ønsker man en bil tilgjengelig for en en dag og / eller en lengre periode, kan man leie den type kjøretøy som man ser som mest dekkende ifth hva man skal foreta seg. Skal man på en liten handletur har man ikke de samme krav til størrelse og komfort som når man skal på reis, det seg være ferie- eller utflukt.

Hver enkelt av våre beboere vil være ”herre i eget hjem og eget liv”. Med tilgang på felles oppholdsrom og utearealer vil man møte likesinnede som gir hver enkelt det sosiale felleskapet man til enhver tid skulle ønske.

Vi ønsker å skape ”her har jeg lyst til å bo følelsen”

hos vår målgruppe og å få dere til å ta steget

dere frem til nå har ventet med å ta.

Vi ønsker å skape ”her har jeg lyst til å bo følelsen” hos vår målgruppe og å få dere til å ta steget dere frem til nå har ventet med å ta.

Kontakt oss for mer informasjon:

Norsk bokmål